2. Cần và muốn – Bài học cơ bản

Hai từ rất ngắn gọn nhưng lại có định nghĩa rất khác nhau. Tuy nhiên, rất nhiều bạn trẻ lại bị hiểu nhầm về hai từ này là một. Một khi mà bị hiểu nhầm hai từ ngữ này thành một thì con dường xây dựng tài chính của bạn sẽ bị khó khăn hơn. Tại sao? Bạn có thể tìm hiểu dưới đây.

Ví dụ: Bạn có một tủ quần áo đầy ự, một loạt giầy dép đi mãi không hết (nghe có quen không?), rồi tư dựng bạn đi ngang qua một cửa hàng quần áo giảm giá 50% từ 1,000,000đ xuống còn 500,000đ. Trong trường hợp này, hai trường phái cần và muốn sẽ có tác động lớn vào quyết định của bạn.

Cần – Những người “cần” sẽ tự hỏi, mình có cần nữa không? Nhà thì có nhiều lắm rồi, mặc mãi chưa hết. Có quần áo vẫn còn nguyên tem chưa mặc. Thế là người cần quyết định không mua. Thế là tiết kiệm được 500,000đ và có thể dùng 500,000đ vào việc khác.

Muốn – Những người “muốn” sẽ nghĩ ngay, “giảm giá 500,000đ cơ mà, thế là tiết kiệm được 500,000đ so với giá gôc”. Rồi người “muốn’ nhảy vào mua ngay mà không cần suy nghĩ là nhà mình rất nhiều rồi.

Trên thực tế, người “muốn” đâu có nhận ra rằng, người ta vừa tiêu mất 500,000đ chứ không phải tiết kiệm được 500,000đ. Người “cần” mới là người thực sự tiết kiệm được 500,000đ. Nhưng, bài toán kinh tế không dừng ở đó, Nếu bạn nhìn theo một cách khác, Người “muốn” mua quần áo, quần áo sẽ mất giá trị rất nhanh, có khi sang năm sau, sang mùa thời trang mới là giá trị của quần áo đó có khi về còn lại là 0đ. Còn, người “cần”, 500,000đ vẫn là 500,000đ. Đồng tiền đó có giá trị để đổi những thứ cần khác hoặc có thể tự sinh lời từ chính số tiền đó bằng cách gửi ngân hàng hay đầu tư. Mình có vẽ biểu đồ dưới đây để giải thích cho bạn về tầm ảnh hưởng của 2 chữ “Cần” và “Muốn” nó như thế nào về tài chính cá nhân của bạn.

 

 

Bài học cần rút ra ở đây là cần xác định được “Cần” và “Muốn” của mình mỗi khi đưa ra quyết định tài chính, vì nó là nền tảng cơ bản ảnh hưởng đến tài chính cá nhân của bản thân mình sau này.

Chia sẻ tới bạn bè về Finhay nếu bạn cảm thấy thú vị.