Đặt lệnh Rút

Bạn có thể đặt lệnh rút bất cứ lúc nào.

Hệ thống sẽ kiểm duyệt và chuyển khoản lại cho bạn trong vòng 5 ngày làm việc. Sau khi kiểm duyệt thành công, hệ thống sẽ gửi email xác nhận chuyển khoản thành công.

Một số chú ý trước khi đặt lệnh

  • – Bạn cần nhập thông tin tài khoản ngân hàng trên hệ thống
  • – Bạn cần nhập thông tin số CMTND hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu trên tài khoản để xác định danh tính
  • – Finhay chỉ chuyển khoản tới đúng chủ tài khoản ngân hàng khớp thông tin với tài khoản Finhay
  • – Phí 1.49% sẽ được tính dựa trên số tiền trên lệnh rút.