Đầu tư

Bạn đặt lệnh đầu tư trong tài khoản đăng ký của bạn.

Sau khi đặt lệnh hệ thống sẽ yêu cầu bạn chuyển khoản đầu tư theo mẫu sau:

  • Số tiền: [Số tiền đầu tư]
  • Nội dung chuyển: [Số giao dịch]-[Tên bạn]
  • Tên TK: Finhay Company Limited
  • Số TK: 19031109316699
  • Chi nhánh: Techcombank chi nhánh Hoàn Kiếm

Chú ý quan trọng: Nội dung chuyển rất rất quan trọng để xác định giao dịch của bạn, hy vọng bạn làm theo hướng dẫn của nội dung chuyển. Một số ngân hàng không cho phép sử dụng dấu “-“, bạn có thể bỏ dấu “-” trên nội dung chuyển và hệ thống Finhay vẫn xác nhận được giao dịch của bạn.

Từ khi bạn chuyển khoản thành công đến Finhay, hệ thống sẽ xác nhận đầu tư trong vòng 2 ngày làm việc.

Sau khi xác nhận giao dịch thành công, hệ thống sẽ gửi email thông báo giao dịch thành công tới email của bạn.

– Làm gì sau khi tiền đầu tư đã trong hệ thống Finhay?

Bạn hầu như không phải làm thêm gì vì tiền đầu tư của bạn đang được các quỹ quản lý và đầu tư cho bạn. Bạn có thể đăng nhập hàng ngày để kiểm tra tài sản của mình kết quả hoạt động như thế nào.