Bạn có hợp với Finhay?

  1. Bạn có đồng tiền rảnh rỗi?
  2. Bạn có muốn tài sản của bạn tăng trưởng trong thời gian dài hạn?
  3. Bạn có tâm lý bình tĩnh và quy củ không?

Nếu bạn trả lời Không với bất cứ câu nào trong ba câu trên thì Finhay không phải là sản phẩm công nghệ tài chính phù hợp với bạn. Finhay khuyến khích bạn nên tìm cơ hội đầu tư khác.

Phương thức hoạt động của Finhay là nhắm tới tiết kiệm và đầu tư tài sản dài hạn bằng cách tiếp cận các sản phẩm tài chính. Việc đầu tư vào các sản phẩm tài chính sẽ có dao động tăng giảm tài sản của bạn.

– Việc sử dụng đồng tiền rảnh rỗi sẽ giúp bạn tăng trưởng số lượng tiền đó thay vì để gửi tiết kiệm, vì lãi suất tiết kiệm trên lý thuyết thường là ít hơn so với việc đầu tư. Bù lại, đầu tư sẽ có rủi ro và dao động. Tài sản của bạn có thể tăng và có thể giảm.

– Đầu tư dài hạn là phương thức đầu tư mà Finhay khuyến khích nhà đầu tư trẻ như bạn nên tập trung. Dài hạn có nghĩa việc lãi kép sẽ hoạt động một cách hiệu quả.

– Trong thời gian đầu tư sẽ có dao động tăng giảm, tuy nhiên, bạn đừng quên mục tiêu luôn là dài hạn, nên bạn không nên chú tâm quá vào những khoảng thời gian dao động như thế này. Tuy nhiên, Finhay hiểu không phải dễ gì để vượt qua được tâm lý của nhà đầu tư khi tài sản dao động theo chiều chưa tốt. Finhay luôn khuyến khích nhà đầu tư cần có tâm lý bình tĩnh và quy củ trong đầu tư mà tập trung vào mục tiêu dài hạn của mình.