Công ty quản lý quỹ liên kết với Finhay

1. Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
 
SSI quản lý và đầu tư quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững (SCA). Quỹ này đầu tư chủ yếu vào hạng mục cổ phiếu, tuy nhiên có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường. SCA trở thành quỹ mở từ tháng 9 2014. Tuy mới, nhưng SCA đã có sự tăng trưởng đáng nể. Finhay đánh giá rất cao đội ngũ chuyên môn tại SSI và tiềm năng của quỹ SCA.

Nguồn: https://www.ssi.com.vn/vi-VN/AssetManagement/ProductServices/Fund/SSI-SCA/NAVReport.aspx
 
2. Vietcombank Fund (VCBF)
 
Vietcombank Fund là công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (VCBF), liên doanh với Vietcombank và Franklin Templeton Investments. Với VCBF, quỹ đầu tư cố phiếu hàng đầu (BCF) sẽ xuất hiện trong Finhay. BCF thành lập tháng 8 2014 và cũng có tăng trưởng đáng nễ những năm qua. Tại thời điểm viết bài này, quỹ đang quản lý 220 tỷ đồng.

Nguồn: https://www.vcbf.com/images/2015/bc_hoat_dong_quan_ly_quy_vcbf-bcf_phu_luc_28_nam_2014_1.pdf
 
3. Techcom Securities
 
Techcom Securities trực thuộc Techcom Bank. Với nhà cung cấp quỹ này, bạn sẽ được tiếp cập với quỹ đầu tư trái phiếu (TCBF). TCBF những tháng đầu năm đã có một cuộc bứt phá rất đáng nể phục khi mà tăng số tiền quản lý lên 1,300 tỷ, tăng từ 800 tỷ những tháng cuối năm 2016.

Nguồn: https://info.tcbs.com.vn/quy-trai-phieu-techcom/
 
4. Vinafund (VFM)
 
VFM là công ty quản lý quỹ đang quản lý rất nhiều quỹ mở tại Việt Nam và cũng là 1 trong những nhà cung cấp ETF (Exchange Traded Fund) đầu tiên tại Việt Nam. Qua Finhay, Vinafund sẽ có 2 quỹ đó là VF1 và VFB.
 
VF1 là quỹ đầu tư cân bằng phân bổ vào cổ phiếu, trái phiếu và các chứng chỉ tiền gửi. VF1 thành lập từ năm 2004 và có tăng trưởng là từ khi thành lập quỹ là 267,9%.
 
VFB là quỹ đầu tư trái phiếu được thành lập từ tháng 6 2013. Từ ngày thành lập đến giờ, VFB đã có sự tăng trưởng rất mạnh chỉ trong gần 4 năm, đó là 40,9% cho hạng mục trái phiếu.

Nguồn: https://vfm.com.vn/wp-content/uploads/vfm_files/report/2016/03//VF1-AR-2015.pdf
 

Nguồn: https://vfm.com.vn/wp-content/uploads/vfm_files/report/2016/04//VFB-AR-2015.pdf